KARLSTADS

      MOTORCYKELKLUBB     

Webmaster: larserik.sundin@telia.com                                                                                    Ansvarig utgivare: Lars-Eric Sundin     

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida

   

Brevlådan>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Utflykt till Tångens MC i Forshaga 2011.

Om webbplatsen

Karlstads motorcykelklubb fanns mellan åren 1960 och 1990. Ändamålet med denna webbplats är att bevara minnet av vår gemenskap och att skapa förutsättningar för en fortsatt sådan. Därtill att samla och sprida bilder och information om vår tidigare och nuvarande verksamhet. Ekot av svunna tider lever ännu kvar, några av oss gamla medlemmar samlas fortfarande för motorcykelutflykter och sammankomster.

Meningen är att det ska vara en grund för gemenskap, vi kan kalla det den digitala klubbstugan. Här kan man ta del av information om sammankomster, av vilka vi hoppas något ska gå att sjösätta under 2017.

Det finns också plats för tillbakablickar, foton från förr, redaktionell text eller länkar till annat som kan vara av intresse.

 

                                                                         

Jag tar gärna emot text och bild om sådant som kan tänkas passa in i målsättningen för webbplatsen.

Sprid gärna budskapet till de som var medlemmar och vänner förr.

Brevlådan är fortfarande fullt brukbar. Uppdateringar kommer att aviseras på Facebook.

Webbplatsen underhålles på rent ideella grunder i mån av tid och lust. Jag hoppas att den kommer att vara till glädje och att den bidrar till att vi kan hålla kontakten.

Ansvarig utgivare och redaktör: Lars-Eric Sundin.

Copyright: Rättigheter till publicerat material innehas av redaktören enligt ovan. För privat bruk eller i föreningsverksamhet står materialet fritt till förfogande med angivande av källan.